შეკვეთის გასაფორმებლად საჭიროა საიტზე შესვლა/რეგისტრაცია

შეიძინეთ ფასდაკლების ვაუჩერი და მიიღეთ მნიშვნელოვანი შეღავათი ექიმთან კონსულტაციაზე, მანიპულაცია/დიაგნოსტიკასა და ოპერაციებზე

რჩევები

 • ერთწლიანი ვაუჩერის V15/12 -ის შესაძენად მწვანე ღილაკის გააქტიურების შემდეგ გახსნილ გვერდზე დააწკაპეთ წარწერაზე "კონსულტაციაზე ჩაწერა".

  კლინიკაში ჩაწერისთვის პირველ რიგში აირჩიეთ სასურველი კლინიკა.

  გახსნილ ფანჯარაში გამოჩნდება მომსახურებათა სამი კატეგორია: კონსულტაციაზე ჩაწერა, მანიპულაცია/დიაგნოსტიკა და საოპერაციო ვაუჩერი ექიმთან ჩაწერით.

  კონსულტაციაზე ჩაწერის ღილაკის გააქტივებით გამოჩნდება ამ კლინიკის იმ ექიმთა სურათები, სპეციალობების მიხედვით, რომლებიც მონაწილეობენ ჩვენს პროექტში.

  დააკლიკეთ არჩეული ექიმის სურათზე - გადახვალთ მასთან ჩაწერის გვერდზე. 

  მანიპულაცია-დიაგნოსტიკის გვერდზე გადასასვლელად დააკლიკეთ ღილაკს შესაბამისი წარწერით.

  საოპერაციო ვაუჩერის მისაღებად გაააქტიურეთ შესაბამისი ღილაკი. ოპერეციების ფასები (თუ არსებობს კლინიკის შემოთავაზებაში) შეგიძლიათ იხილოთ ამავე ღილაკის მარჯვენა ნაწილზე (წარწერა - ფასი) დაკლიკებით.

აირჩიეთ კლინიკა

თბილისიკლინიკის დასახელება

აირჩიეთ კლინიკა

კონსულტაციაზე ჩაწერა

აირჩიეთ კონსულ ტანტი

მანიპულაცია დიაგნოსტიკა ლაბორატორია

საოპერაციო ვაუჩერი ექიმთან ჩაწერით

ფასი

თბილისი

ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი

თბილისი

კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი

თბილისი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

თბილისი

ევროდენტი

ნებისმიერი ქალაქი

ერთწლიანი ვაუჩერი - V15/12
შეგექმნათ პრობლემა? დაგვიკავშირდით