შეკვეთის გასაფორმებლად საჭიროა საიტზე შესვლა/რეგისტრაცია

პაციენტის ტრანსპორტირება

რჩევები

 • თეთრი ფონის დანომრილი ველები შეავსეთ ნუმერაციის მიხედვით.

  პირველ ველში აირჩიეთ ორგანიზაცია.

  მეორე ველში შეგიძლიათ ამოირჩიოთ პირველ ველში მონიშნული ორგანიზაციის სერვისები.

  მესამე ველში მონიშნეთ ქალაქი, რომლიდანაც უნდა მოხდეს პაციენტის გადაყვანა.

  მეოთხე ველში უნდა აირჩიოთ მარშრუტის შუალედური ქალაქი, რომლის გავლითაც გნებავთ ჩაიყვანოთ პაციენტი დანიშნულების პუნქტში. თუ შუალედური ქალაქი არ არსებობს მიუთითეთ საწყისი პუნქტი.

  მეხუთე ველი - აირჩიეთ დანიშნულების ქალაქი და მარშრუტი შეამოწმეთ რუქაზე. შეცდომის შემთხვევაში გაანულეთ მონაცემები ღილაკის საშუალებით და სცადეთ თავიდან.

  მეექვსე და მეშვიდე ველებში - მომსახურებისთვის სასურველი თარიღი და დრო.

  იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურება გნებავთ ერთი ქალაქის ფარგლებში, N 3, N4 და N5 ველებში მონიშნეთ ერთი და იგივე ქალაქი.

  შეცდომის დაშვებისას გამოიყენეთ ღილაკი - "ინფორმაციის განულება".

  მარშრუტის გრაფიკული გამოსახულება შეგიძლიათ იხილოთ ქვევით მოცემულ რუკაზე.

  ამ გვერდზე შესასრულებელი ბოლო მოქმედებაა - "შეკვეთის გაფორმება". ღილაკის გააქტიურებით გადახვალთ მონაცემთა შეტანის გვერდზე.

საწყისი ქალაქი

ქალაქის გავლით

დანიშნულების ქალაქი

თარიღი

საათი

 • ტრანსპორტირების ფასია 0
 • ადგილზე გადასახდელია 0
 • საიტზე გადასახდელია 0

ინფორმაციის განულება

შეგექმნათ პრობლემა? დაგვიკავშირდით